· ·

Seramik » Seramik Sanatının Tanımı

Yükleniyor...

Seramik Sanatının Tanımı

Meslek Tanıtımı: Seramik Sanatı

Organik olmayan maddelerin şekillendirilerek gerek sırlı gerekse sırsız olarak yüksek sıcaklıklarda pişirilmesine seramik denir. Diğer bir tanımla topraktan şekillendirilerek pişirilmiş her şey seramiktir.

Seramiğin tarihçesi insanların ateşi bulmaları ile başlar. İlk seramik ürünler suyu muhafaza edebilmek ve taşıyabilmek için oluşturulmuştur. Seramik, kullanıldığı ilk günlerden günümüze değin kap kacaktan yapı tuğlasına kadar birçok ürünün ham maddesi olmuştur. İlk seramik örnekleri birçok uygarlığın beşiği olan Anadolu’da; Hacılar, Çatalhöyük, Beyce Sultan, Demirci Höyük yörelerinde bulunmuştur. Hititlerden Lidyalılara Selçuklulardan Osmanlılara birçok uygarlığın, en göz alıcı seramik ürünleri Anadolu topraklarında bulunmaktadır.

Seramik insanlık tarihi kadar eski ve köklü bir uğraş olarak günümüze kadar uzanır. Bilim ve teknolojinin doruk noktaya ulaştığı günümüzde seramik, plastik sanatların bir dalı olarak sanatta, günlük yaşantıdaki teknik ürünlerle endüstride, bilimsel çalışmalarda en fazla gelişen alanlardan biri olmuştur. Seramik, batı ülkelerinde 20. yüzyılda bir sanat dalı olarak kabul edilmiştir. Türkiye’de ise bu süreç cumhuriyetin kuruluşundan sonra hız kazanmıştır. Anadolu toprakları klasik seramik sanatı için zengin kaynaklara sahiptir. Günümüzde seramik alanındaki eğitim düzeyi açısından Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında fark bulunmamaktadır. Bu alanda kendini iyi yetiştirmiş bir meslek elemanı yalnızca ülkemizde değil, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere birçok ülkede iş bulma imkânına sahiptir. Seramik ve çini sanatları ile ilgili faaliyetler ülkemizin birçok bölgesinde birbiriyle bağlantılı olarak yürütülmektedir.

« Geri